Klågerupskolans hemsida

  • Trygghet - en del av Klågerupskolans vision
  • Kunskap - en del av Klågerupskolans vision
  • Flexibilitet - en del av Klågerupskolans vision
  • Respekt - en del av Klågerupskolans vision
  • Mötesplats - en del av Klågerupskolans vision

Föredrag om coachande föräldrarskap


11 September klockan 19:00 på Klågerups bibliotek så kommer Helena Omfors att hålla ett föredrag om coachande föräldrarskap.

alt Helena Omfors är författare, beteendevetare och professionell certifierad coach. Hon har nyligen gett ut boken ”Familjelycka med coachande föräldraskap”. Under kvällen berättar Helena hur man gör för att skapa mindre stress och mer harmoni i familjelivet.

Biljetter finns på bibloteken i Svedala från den 25 augusti. Pris 30:-. (Broschyr)

Välkommen!

Välkomna till läsåret 2014-2015

Personal och skolledning på Klågerupskolan hälsar alla elever och vårdnadshavare välkomna till ett nytt läsår. Hoppas alla haft ett skönt och avkopplande sommarlov.

 

Läsåret börjar måndagen den 18 augusti kl. 8.15.

Skolår 1-5 samlas i respektive klassrum.

Skolår 6 samlas utanför matsalen och 7-9 träffas med sina mentorer i sina klassrum.

Förskoleklasserna börjar kl. 10.00. Samlas utan för sina klassrum.

 

Precis som föregående år är uppropsdagen en vanlig skoldag ”enligt schemat”. Elevernas schema för åk 1-9 kommer att publiceras i slutet av vecka 33 på InfoMentor och Klågerupskolans hemsida, under fliken ”Allmän information. Lite extra information för alla elever i åk 3, 5 och 7 är att de har IDH på måndag och ombeds därför att ta med idrottskläder.

 

Inför läsåret 2014/2015 har vi organiserat om från åldersblandat till åldershomogena grupper, enligt tidigare information. Detta och några andra förändringar i tjänstefördelningen medför att det sker lärarbyten för några grupper i åk 1-9. Vilka lärare som kommer att undervisa i respektive klass och ämne går att utläsa i klassernas schema.

 

Skolfotografering är i år den 27-29/8. Exakta tider för respektive klass meddelas via klasslärare/mentor. Fotograferingen sker på samma sätt som förra året med klasskort och enskilda bilder med ”lite mer kropp” framför vit bakgrund (även vita tröjor syns trots den ljusa bakgrunden).

 

På personalsidan hälsar vi våra nya medarbetare, Margareta Jönsson (specialpedagog), Francisco Mouat Mura (Spanska), Caroline Persson (Textilslöjd) välkomna till oss. Alla är erfarna, kompetenta lärare med mycket goda vitsord. Margareta och Francisco kommer att arbeta i åk 6-9, Caroline vikarierar för Helen i åk 3-9.

 

Vi ser fram emot ytterligare ett trevligt och framgångsrikt år. Tillsammans och i gott samarbete ger vi våra barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar för att alla ska lyckas.

 

 

Annika Bruhn och Anders Stenström

Schema åk 1-9

Schema läsåret 2014/2015

Schema

Här hittar ni aktuella schema för läsåret 2014-2015. (2014-08-15)

Schema 1A
Schema 1B

Schema 2A
Schema 2B

Schema 3A
Schema 3B

Schema 4A
Schema 4B

Schema 5A
Schema 5B

Schema 6A
Schema 6B

Schema 7A
Schema 7B

Schema 8A
Schema 8B

Schema 9A
Schema 9B

Sida 1 av 44