Klågerupskolans hemsida

  • Trygghet - en del av Klågerupskolans vision
  • Kunskap - en del av Klågerupskolans vision
  • Flexibilitet - en del av Klågerupskolans vision
  • Respekt - en del av Klågerupskolans vision
  • Mötesplats - en del av Klågerupskolans vision

Premiär för KSIFTVs webbserie

Första avsnittet av Klågerupskolan IFs webbserie är äntligen ute. Vi får bland annat hänga med på utbildning av KSIFs ledare samt att vi får en uppdatering hur det har gått i Klågge Champions League.

Skolavslutning 2014


TILL ALLA ELEVER PÅ KLÅGERUPSKOLAN OCH TILL DERAS FÖRÄLDRAR

Skolavslutningen hålls i idrottshallen tisdagen den 17 juni klockan 09.30 – 10.30.
Tyvärr har vi inte någon möjlighet att erbjuda sittplatser till alla de föräldrar som önskar närvara, däremot är ni alla hjärtligt välkomna!

Obs!
Insläpp för föräldrar och anhöriga är vid stora porten, vid gaveln nära bandyplanen.

Eleverna samlas i klassrummen klockan 09.00. De som åker buss till skolan, kommer att få sin avresetid framskjuten med en timme på avslutningsdagen.

Bussen hem går klockan 11.20.

Det serveras ingen skollunch för skoleleverna på avslutningsdagen.
För de elever som går på Fritids och på Klubben serveras lunch kl 11.15.

Nästa termin börjar, för elever i årskurs 1-9, måndagen den 18 augusti klockan 8.15.
Eleverna går full skoldag. Schema kommer att finnas på Infomentor samt på Klågerupskolans hemsida.

Personalen på Klågerupskolan önskar er alla en skön sommar!

Anmälan till sommarskola 2014

Sommarskolan vänder sig till åk 6-9. Information om och anmälan till årets sommarskola finns nu utlagt under nyheter i InfoMentor.

Ha det gott!

Sida 1 av 43