Klågerupskolans hemsida

  • Trygghet - en del av Klågerupskolans vision
  • Kunskap - en del av Klågerupskolans vision
  • Flexibilitet - en del av Klågerupskolans vision
  • Respekt - en del av Klågerupskolans vision
  • Mötesplats - en del av Klågerupskolans vision

SKOLAVSLUTNING PÅ KLÅGERUPSKOLAN!

Fredagen den 12 juni samlas eleverna i sina klassrum kl 9:10. De som åker skolbuss till skolan kommer att få sin avresetid framskjuten med en timme på avslutningsdagen.
Skolavslutningen hålls i idrottshallen kl 9:30-10:30. Insläpp för föräldrar sker genom stora porten, vid gaveln nära bandyplanen.
Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda sittplatser till föräldrar som önskar närvara och vi vill gärna upplysa om att antalet ståplatser är begränsat.

Efter den gemensamma avslutningen samlas eleverna  i sina respektive klassrum med sina klasslärare och mentorer för en trivsam stund tillsammans.
(med betygsutdelning för åk 6-9).
Skolbussen hem går 11:20.
Det serveras ingen skollunch för skoleleverna denna dag.
För de elever som går på Fritids och på Klubben serveras lunch kl 11:15.

För Åk 9 anordnar Ungas Fritid en avslutningsfest på kvällen den 12 juni. Den börjar kl 19:00 med mingel och andra trevligheter i Klågerupskolans matsal för elever, föräldrar och personal. Därefter avgår buss till Törringelund för en gemensam skolavslutningsfest med middag och disco för alla avgångselever i kommunen. Separat inbjudan och information för avslutningsfesten är utskickad av Ungas Fritid.

Nästa termin börjar, för elever i årskurs 1-9 tisdagen den 18 augusti kl 8:15.
Eleverna går hel skoldag. Schema kommer att finnas på Infomentor samt på Klågerupskolans hemsida www.klagerupskolan.nu

Personalen på Klågerupskolan önskar er alla en skön sommar!

INFORMATION ÅRSKURS 6 INFÖR HÖSTEN 2015

Alla föräldrar till barn i åk 5 är välkomna på en informationsträff inför era barns skolstart i åk 6 höstterminen 2015.
Vi träffas i Klågerupskolans matsal tisdagen den 2/6 kl. 18.00 - ca 19.00.

Alla elever som ska börja i åk 6 på Klågerupskolan inför hösten är välkomna till Klågerupskolan den 19, 21 maj kl 8.30 - 9.30.
(Obligatoriskt för de elever som redan går på skolan).

Vänligen ADM/Klågerupskolan

5 B's "Framtidsstad"

I klassens miljöarbete har klassen deltagit i Kunskapsförlagets tävling "Framtidsstaden".

Vi arbetade enskilt eller i grupp med våra bidrag.

Av 1.000 deltagande klasser kom vi på delad 2:a plats. Vi får 5.000 kr till klasskassan och för dem ska vi cykla dressin.

Vinnande bidrag var Hanna och Linnea.

Sida 1 av 47